KünstlerArtistsKÜNSTLERINNEN UND KÜNSTLER

www = website | p = beteiligung bei kunstpflug-projekt

A Kassen, Kopenhagen www | 2011
Volker Andresen, Berlin www | 2010
Renate Anger, Berlin
www | 1999

Alice Bahra, Potsdam www | 2008
Anthony Beilby, Berlin/Australien www | 1995
Pierre Berthet, Liege (BE) www | 2010
Jan Beumelburg, Brandenburg a.d.H. www | 2009
Andrea Böning, Michendorf www | 2008 , 2010
John Boone, NYC, USA www | 1999
Eberhard Bosslet, Dresden www | 1999
Elizabeth Brodin, Barcelona www | 1995

Brian Catling, Oxford, GB www | 1995
Barbara Caveng, CH/Berlin www | 2009-1 , 2009-2
Yaacov Chefetz, Israel www | 2009
Marek Chlanda, Krakau, PL www | 1997
Marek Choloniewski, Krakau, Polen www | 1998
Tomy Ceballos, Murcia www | 2003-1 , 2003-2 , 2003-3

Louis-Philippe Demers/Bill Vorn, Montreal, Kanada www | 1999

Unn Fahlstroem, Norwegen www | 2015
Angela Fensch, Brandenburg www | 2009
Hannes Forster, Berlin www | 2008
Hanna Frenzel, Berlin www | 1997
Stephan Froleyks, Bedburg-Hau www | 1998
Rainer Fürstenberg, Potsdam www | 2002
Peter Funken, Berlin www | 1999

Ginevra Godin, Berlin/Zaragoza www | 2003-1 , 2003-2, 2003-3
Johan Goedhart, Hesselt, NL www | 1996
Rainer Goerss, Berlin www | 2008
Göran Gnaudschun, Potsdam www | 2009
Jerzy Grzegorski, Lodz, PL www | 2003-1 , 2003-2
Josefine Günschel, Berlin www | 1995

Margita Haberland, Berlin www | 1998
Christian Hasucha, Berlin www | 2002, 2003-1 , 2008 , 2009,2011
Gustav Hellberg, Schweden www | 2015
Minna Henriksson, Helsinki www, 2011
Ralf Hentrich, Brandenburg www | 2009
Felix Hess, Groningen, NL www | 1997
Sibylle Hofter, Berlin www | 1995, 1999, 2002, 2003-1, 2003-2, 2003-3, 2008-1, 2008-2, 2009
Christine Hoffmann, Land-Kunst-Leben e.V., Buchholz www | 1995, 2008
Mario van Horrick/ Petra Dubach, NL www | 1998
Dagmar Hugk, Köln www | 2010

Udo Idelberger, Kassel www | 1996
Internationale Stadt, Berlin www | 1995
Marianne Joergensen, Aarhuis www | 2011

Sven Kalden, Berlin www | 2009
Istvan Kantor, Toronto, Kanada/Ungarn www | 1999
Daniel Klawitter, Brandenburg www |2009
Adam Klimczak, Galeria Wschodnia, Lodz, PL www | 2003-1 , 2003-2, 2003-3, 2009
Folke Köbberling/Martin Kaltwasser, Berlin www | 2008
Krzysztof Knittel, Warschau www | 1996
Ingar Krauss, Berlin www | 2009
Tilman Küntzel, Berlin www | 2010
Hans Peter Kuhn, Berlin www | 1995, 1997, 1998, 1999
Michael Kurzwelly, Frankfurt O. www | 2008-1, 2008-2
Hardy Kuttner, Berlin www | 2009
Thomas Kumlehn, Potsdam www | 1995

Rolf Langebartels, Berlin www | 1995, 1996, 1998, 2008
und Kunstverein Giannozzo, Berlin www | 1996, 1998,
Nathalie Latham, Australien www | 2009
Rita Leppiniemi, Helsinki www | 2011
Via Lewandowsky, Berlin www | 2009
Otis Laubert, Bratislava, Slowakische Republik www | 1997, 1999, 2009
Dirk Lebahn, Berlin www | 1995
Richard Lerman, Houston, USA www | 1998
Johan Lorbeer, Berlin www | 1999
Rogelio Lopez-Cuenca, Madrid www | 2003-2
Zbigniew Lowzyl, Posen, Polen www | 1998
Alvin Lucier, USA www | 2010

Tea Määkipää, Helsinki www | 2011
Ina Abuschenko-Matwejewa, Brandenburg www | 2009
Chico MacMurtrie, USA www | 1999
Annette Maechtel, Berlin www | 1999
Jenny Magnussen, Schweden www | 2015
Ute Mahling, Berlin www | 1997, 1999
Inge Mahn, Berlin www | 1999
Bastiaan Maris, NL/Berlin www | 1999
Olga Maslo, Potsdam www | 1995
Tomasz Matuszak, Lodz, PL www | 2003-1 , 2003-2, 2009
Benoit Maubrey, die Audiogruppe, USA/Baitz www | 1995, 1996, 1997, 1999, 2005, 2008, 2009, 2010, 2015
Sally Minker, NYC,USA www | 1999

Peter Ojstersek, Schweden www | 2015

Paul Panhuysen, Eindhoven, NL www | 1998
Petra Petrick, Brandenburg www | 2009
Pfelder, Berlin www | 2011
Jan Pieniazek, Warschau, Polen www | 1998
Fred Pommerehn, Berlin www | 1997

Norbert Radermacher, Berlin www | 1999, 2002, 2003-1, 2003-2 , 2003-3, 2008
Martin Riches, GB/ Berlin www | 1996, 1999, 2009
Sue Rees, USA/GB www | 1999
Don Ritter, Toronta, Kanada/Berlin www | 2009
Jozef Robakowski, Lodz, PL www | 2003-1
Susken Rosenthal, Baitz/Berlin www | 1995, 1997, 2002, 2003-1, 2003-2, 2003-3, 2008, 2010, 2015
Stefan Rummel, Berlin www | 2010

Bernhard Sallmann, A www | 2008
Otmar Sattel, Berlin www | 2015
Antje Schiffers/Thomas Sprenger, Berlin www | 2008
Christine Schlegel, Berlin www | 1997
Jörg Schlinke, Potsdam www | 1999, 2002, 2003-1, 2003-2, 2003-3, 2008, 2015

Konscha Schostak, Berlin www | 1999
Carsten Seiffarth (Kurator), Singuhr e.V. Berlin www | 2009
Hans-Martin Sewcz, Berlin www | 1995
Mark Shepard, NYC, USA www | 1999
Judith Siegmund, Berlin www | 2009
Paco Simon, Zaragoza, E www | 2003-1, 2003-2, 2003-3
Mariusz Soltysik, Lodz, PL www | 2003-1 , 2003-2
Erwin Stache, Beucha/Leipzig www | 1999, 2009
Andrea Stahl, Berlin www | 2010
Eric Staller, Amsterdam, NL www | 1997, 1999
Maren Strack, Berlin www | 1999
Andrea Sunder-Plassmann, Berlin www | 1997
Akio Suzuki, Tango, Japan www | 1996

Ines Tartler, Berlin www | 2010
Florian Thalhofer, Berlin www | 2009

Alicia Vela, Barcelona www | 2003-1 , 2003-2, 2003-3
Urban Art, Anne Peschken/ Marek Pisarsky, Berlin/ PL www | 2008 , 2009

Karsten Wittke, I-Ku, Baruth www | 2008
Werkfreunde Strodehne, Atelier Havelblick www | 2008
K.C. Wedemeyer, Potsdam www | 1995
Wooloo, Kopenhagen www | 2011
Adrianne Wortzel, NYC, USA www | 1999

Reinhard Zabka, Brandenburg www | 2008
Miro Zahra, Plüschow www | 1995
Simone Zaugg, Berlin/Bern www | 2011


ARTISTS

www = website | p = participation within kunstpflug-projects

A Kassen, Kopenhagen www | 2011
Volker Andresen, Berlin www | 2010
Renate Anger, Berlin
www | 1999

Alice Bahra, Potsdam www | 2008
Anthony Beilby, Berlin/Australien www | 1995
Pierre Berthet, Liege (BE) www | 2010
Jan Beumelburg, Brandenburg a.d.H. www | 2009
Andrea Böning, Michendorf www | 2008 , 2010
John Boone, NYC, USA www | 1999
Eberhard Bosslet, Dresden www | 1999
Elizabeth Brodin, Barcelona www | 1995

Brian Catling, Oxford, GB www | 1995
Barbara Caveng, CH/Berlin www | 2009-1 , 2009-2
Yaacov Chefetz, Israel www | 2009
Marek Chlanda, Krakau, PL www | 1997
Marek Choloniewski, Krakau, Polen www | 1998
Tomy Ceballos, Murcia www | 2003-1 , 2003-2 , 2003-3

Louis-Philippe Demers/Bill Vorn, Montreal, Kanada www | 1999

Unn Fahlstroem, Norwegen www | 2015
Angela Fensch, Brandenburg www | 2009
Hannes Forster, Berlin www | 2008
Hanna Frenzel, Berlin www | 1997
Stephan Froleyks, Bedburg-Hau www | 1998
Rainer Fürstenberg, Potsdam www | 2002
Peter Funken, Berlin www | 1999

Ginevra Godin, Berlin/Zaragoza www | 2003-1 , 2003-2, 2003-3
Johan Goedhart, Hesselt, NL www | 1996
Rainer Goerss, Berlin www | 2008
Göran Gnaudschun, Potsdam www | 2009
Jerzy Grzegorski, Lodz, PL www | 2003-1 , 2003-2
Josefine Günschel, Berlin www | 1995

Margita Haberland, Berlin www | 1998
Christian Hasucha, Berlin www | 2002, 2003-1 , 2008 , 2009,2011
Gustav Hellberg, Schweden www | 2015
Minna Henriksson, Helsinki www, 2011
Ralf Hentrich, Brandenburg www | 2009
Felix Hess, Groningen, NL www | 1997
Sibylle Hofter, Berlin www | 1995, 1999, 2002, 2003-1, 2003-2, 2003-3, 2008-1, 2008-2, 2009
Christine Hoffmann, Land-Kunst-Leben e.V., Buchholz www | 1995, 2008
Mario van Horrick/ Petra Dubach, NL www | 1998
Dagmar Hugk, Köln www | 2010

Udo Idelberger, Kassel www | 1996
Internationale Stadt, Berlin www | 1995
Marianne Joergensen, Aarhuis www | 2011

Sven Kalden, Berlin www | 2009
Istvan Kantor, Toronto, Kanada/Ungarn www | 1999
Daniel Klawitter, Brandenburg www |2009
Adam Klimczak, Galeria Wschodnia, Lodz, PL www | 2003-1 , 2003-2, 2003-3, 2009
Folke Köbberling/Martin Kaltwasser, Berlin www | 2008
Krzysztof Knittel, Warschau www | 1996
Ingar Krauss, Berlin www | 2009
Tilman Küntzel, Berlin www | 2010
Hans Peter Kuhn, Berlin www | 1995, 1997, 1998, 1999
Michael Kurzwelly, Frankfurt O. www | 2008-1, 2008-2
Hardy Kuttner, Berlin www | 2009
Thomas Kumlehn, Potsdam www | 1995

Rolf Langebartels, Berlin www | 1995, 1996, 1998, 2008
und Kunstverein Giannozzo, Berlin www | 1996, 1998,
Nathalie Latham, Australien www | 2009
Rita Leppiniemi, Helsinki www | 2011
Via Lewandowsky, Berlin www | 2009
Otis Laubert, Bratislava, Slowakische Republik www | 1997, 1999, 2009
Dirk Lebahn, Berlin www | 1995
Richard Lerman, Houston, USA www | 1998
Johan Lorbeer, Berlin www | 1999
Rogelio Lopez-Cuenca, Madrid www | 2003-2
Zbigniew Lowzyl, Posen, Polen www | 1998
Alvin Lucier, USA www | 2010

Tea Määkipää, Helsinki www | 2011
Ina Abuschenko-Matwejewa, Brandenburg www | 2009
Chico MacMurtrie, USA www | 1999
Annette Maechtel, Berlin www | 1999
Jenny Magnussen, Schweden www | 2015
Ute Mahling, Berlin www | 1997, 1999
Inge Mahn, Berlin www | 1999
Bastiaan Maris, NL/Berlin www | 1999
Olga Maslo, Potsdam www | 1995
Tomasz Matuszak, Lodz, PL www | 2003-1 , 2003-2, 2009
Benoit Maubrey, die Audiogruppe, USA/Baitz www | 1995, 1996, 1997, 1999, 2005, 2008, 2009, 2010, 2015
Sally Minker, NYC,USA www | 1999

Peter Ojstersek, Schweden www | 2015

Paul Panhuysen, Eindhoven, NL www | 1998
Petra Petrick, Brandenburg www | 2009
Pfelder, Berlin www | 2011
Jan Pieniazek, Warschau, Polen www | 1998
Fred Pommerehn, Berlin www | 1997

Norbert Radermacher, Berlin www | 1999, 2002, 2003-1, 2003-2 , 2003-3, 2008
Martin Riches, GB/ Berlin www | 1996, 1999, 2009
Sue Rees, USA/GB www | 1999
Don Ritter, Toronta, Kanada/Berlin www | 2009
Jozef Robakowski, Lodz, PL www | 2003-1
Susken Rosenthal, Baitz/Berlin www | 1995, 1997, 2002, 2003-1, 2003-2, 2003-3, 2008, 2010, 2015
Stefan Rummel, Berlin www | 2010

Bernhard Sallmann, A www | 2008
Otmar Sattel, Berlin www | 2015
Antje Schiffers/Thomas Sprenger, Berlin www | 2008
Christine Schlegel, Berlin www | 1997
Jörg Schlinke, Potsdam www | 1999, 2002, 2003-1, 2003-2, 2003-3, 2008, 2015
Konscha Schostak, Berlin www | 1999
Carsten Seiffarth (Kurator), Singuhr e.V. Berlin www | 2009
Hans-Martin Sewcz, Berlin www | 1995
Mark Shepard, NYC, USA www | 1999
Judith Siegmund, Berlin www | 2009
Paco Simon, Zaragoza, E www | 2003-1, 2003-2, 2003-3
Mariusz Soltysik, Lodz, PL www | 2003-1 , 2003-2
Erwin Stache, Beucha/Leipzig www | 1999, 2009
Andrea Stahl, Berlin www | 2010
Eric Staller, Amsterdam, NL www | 1997, 1999
Maren Strack, Berlin www | 1999
Andrea Sunder-Plassmann, Berlin www | 1997
Akio Suzuki, Tango, Japan www | 1996

Ines Tartler, Berlin www | 2010
Florian Thalhofer, Berlin www | 2009

Alicia Vela, Barcelona www | 2003-1 , 2003-2, 2003-3
Urban Art, Anne Peschken/ Marek Pisarsky, Berlin/ PL www | 2008 , 2009

Karsten Wittke, I-Ku, Baruth www | 2008
Werkfreunde Strodehne, Atelier Havelblick www | 2008
K.C. Wedemeyer, Potsdam www | 1995
Wooloo, Kopenhagen www | 2011
Adrianne Wortzel, NYC, USA www | 1999

Reinhard Zabka, Brandenburg www | 2008
Miro Zahra, Plüschow www | 1995
Simone Zaugg, Berlin/Bern www | 2011